Tumblelog by Soup.io
 • japande
 • dippyblonder
 • headache
 • loverdose
 • Americanlover
 • suchamess
 • katy-leess
 • Tamahl
 • ladona
 • bupp4
 • MoonTide
 • cyronis
 • lieve
 • Technofrikus
 • dramaaddict
 • parisseratoujoursparis
 • grzej
 • marczi
 • WhiteGirl
 • poprostuyuki
 • beckycue
 • misiaczek95
 • sydnor
 • sarkacy
 • strumienpola
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2017

Reposted fromFlau Flau vialubisztosuko lubisztosuko
Reposted fromMaluetar Maluetar vialubisztosuko lubisztosuko
3875 0407
Reposted fromtichga tichga viasohryu sohryu
6595 ab1b 500
Reposted fromphilipp philipp viatim6414nd tim6414nd
6095 6e10 500
Reposted frombiri biri viaEinhornZorro EinhornZorro
2491 965b 500
Reposted fromfungi fungi viaxszerlit xszerlit
3841 c945
Reposted fromtichga tichga viamangoe mangoe
2768 a52a
Reposted fromBoomGifs BoomGifs
5776 abe8
Reposted fromBoomGifs BoomGifs

June 24 2017

1726 e127 500
Reposted frombukoz bukoz viabercik bercik
1297 c15d
Reposted fromHerrWolf HerrWolf viaAmericanlover Americanlover
7440 5bad
Reposted fromNicinic Nicinic viakrolfasolek krolfasolek
2170 b942 500
Reposted fromjethra jethra viakrolfasolek krolfasolek
Jeszcze troszkę, tylko troszeczkę. Wiem, że to męczące, wiem, że myślisz, że nie dasz rady, ale dasz. Jesteś przecież silna.
I wiem, że tak wiele rzeczy na raz stoi na przeszkodzie, ale pomyśl, jaka będziesz szczęśliwa, jak już wszystko się uda.
Jeszcze tylko odrobinkę, kilka dni. Zacznie się nowy etap, ciekawszy, chociaż wymagający. Będziesz musiała postarać się trochę bardziej, ale pomyśl, ile z tego będzie satysfakcji.
Zmieniasz się, wiesz? Na co dzień tego nie dostrzegasz, ale teraz jest ten moment, w którym powinnaś się zastanowić. Tak dobrze sobie radzisz, coraz częściej patrzysz w lustro i się uśmiechasz, i podoba Ci się ta osoba, którą się stajesz. Cieszy Cię to, to widać w sposobie, w jaki się poruszasz, jak dobrze czujesz się ze swoim ciałem, jak zaczęłaś chodzić z uniesioną głową, zamiast ze strachu wbijać wzrok w chodnik.  Powoli te wszystkie siniaki z przeszłości znikają, rany się goją, a Ty jesteś silniejsza, tam w środku. Pewniejsza siebie. Uśmiechnięta, mimo tego bólu, który ostatnio towarzyszy Ci częściej, niż chcesz się komukolwiek przyznać. Ale wiesz o tym, że ból fizyczny to nic, można się do niego przyzwyczaić.
Wiem, że moja opinia się dla Ciebie nie liczy, ale jestem z Ciebie dumna.
— Z pamiętnika Cztery Wieki Później. List do samej siebie.
6950 aa30 500

stunningpicture:

Found this masterpiece down a side street whilst visiting Paris recently

Reposted fromviirus viirus viasucznik sucznik
4070 2a0b
Reposted fromyikes yikes viasucznik sucznik
2170 b942 500
Reposted fromjethra jethra viatereseek tereseek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl