Tumblelog by Soup.io
 • japande
 • dippyblonder
 • headache
 • loverdose
 • Americanlover
 • suchamess
 • katy-leess
 • Tamahl
 • ladona
 • bupp4
 • MoonTide
 • cyronis
 • lieve
 • Technofrikus
 • dramaaddict
 • parisseratoujoursparis
 • grzej
 • marczi
 • WhiteGirl
 • poprostuyuki
 • beckycue
 • misiaczek95
 • sydnor
 • sarkacy
 • strumienpola
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

Reposted fromFlau Flau viaUbik Ubik
2225 ec43 500
Reposted fromtojika4 tojika4 vialubisztosuko lubisztosuko
6745 a78c 500
Reposted fromparkaboy parkaboy vialubisztosuko lubisztosuko
6866 82a4 500
Reposted fromLeWho LeWho viazachlanny zachlanny
Reposted fromgruetze gruetze viabercik bercik
3508 eb2f
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy viaUbik Ubik
1535 587d 500
6855 61e5 500
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viamehhh mehhh
8188 d85e 500
Jest tylko jedna zasada: nie krępować się i robić to, na co ma się ochotę. Każdy ma prawo do własnego szczęścia.
— Sławomir Mrożek 1930 - 2013
Reposted fromankaottak94 ankaottak94 viacyanidesun cyanidesun
0488 b0e0 500

Morrissey
June 1984

Są takie rzeczy, których nie chcesz robić, przysięgasz, że ich nie zrobisz, zabraniasz sobie, a potem to nagle dzieje się samo. Nie da się ich nawet przeanalizować, nie podlegają procesom myślowym: dzieją się, i już, pozostaje tylko patrzeć na siebie ze zdziwieniem i zapewniać, że nie ma w tym twojej winy, po prostu samo się stało.
— Dmitry Glukhovsky – Metro 2033
2533 a9bf 500
4251 001b
Reposted fromgplyr gplyr viaEineFragevonStil EineFragevonStil
7947 1e13 500
<3
4837 e7b1 500
Reposted fromtron tron viazeberko zeberko
4746 a7a4
Reposted fromdusielecc dusielecc viaSkydelan Skydelan

December 04 2017

Reposted fromFlau Flau viaPaseroVirus PaseroVirus
5518 2016 500
Reposted fromteijakool teijakool viabarnabiusz-tt barnabiusz-tt
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl