Tumblelog by Soup.io
 • japande
 • dippyblonder
 • headache
 • loverdose
 • Americanlover
 • suchamess
 • katy-leess
 • Tamahl
 • ladona
 • bupp4
 • MoonTide
 • cyronis
 • lieve
 • Technofrikus
 • dramaaddict
 • parisseratoujoursparis
 • grzej
 • marczi
 • WhiteGirl
 • poprostuyuki
 • beckycue
 • misiaczek95
 • sydnor
 • sarkacy
 • strumienpola
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 24 2018

6285 802a 500
7160 8c3b
Reposted fromfungi fungi vianaich naich
4711 0a35 500
Reposted fromteijakool teijakool viaaperture aperture
Reposted fromFlau Flau viaaperture aperture
4891 58e3
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianaich naich
1209 b2af 500
Reposted fromantichris antichris viajaphy japhy

Scena I


ROBERT:
I love coffee. I love coffee. Kocham kawę. Pić.


ROBERTOWA:
Robercie, przestań żłopać tę ohydną kawę. Przecież wiesz, jak kawa okropnie szkodzi ci na serce.


ROBERT:
(z piekielnym błyskiem w oczach)
Na co?


— K.I. Gałczyński, Teatrzyk "Zielona Gęś", „W szponach kofeiny” czyli „Straszne skutki niedozwolonej operacji”
Jeżeli nerwica ma polegać na tym, że człowiek pragnie dwóch zupełnie sprzecznych ze sobą rzeczy naraz, to owszem, w takim razie jestem wariatką! Wiem, że przez całe życie będę się miotała pomiędzy różnymi, wykluczającymi się nawzajem pragnieniami
— Sylvia Plath "Szklany klosz"
Reposted fromaggape aggape viapersona-non-grata persona-non-grata
3850 1c1e 500
Reposted frombukazla bukazla viaiamnotarobot iamnotarobot
Właściwie chodzi wyłącznie o to, żeby nie poddać się zmęczeniu, nigdy nie dopuścić do braku zainteresowania, do obojętności, nigdy nie zagubić swej bezcennej ciekawości, bo wtedy człowiek sam sobie pozwala umrzeć.
— Tove Jansson – Podróż z małym bagażem
Reposted fromOff Off viaxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax

Jesteśmy świadkami fenomenalnego zjawiska, polegającego na wzajemnym mijaniu się ludzi; na nieumiejętności nawiązania kontaktu; nieumiejętności spędzania wolnego czasu. 

— Marek Hłasko – Listy z Ameryki. Felietony i recenzje
Reposted fromFlau Flau viatishka tishka
2945 3214
Reposted fromgreensky greensky viamangoe mangoe
Reposted fromFlau Flau viamangoe mangoe

February 23 2018

Reposted fromFlau Flau viakelu kelu
1923 84b8 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viakelu kelu
Reposted fromFlau Flau vianoisetales noisetales
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl